slider
slider
slider
slider
slider

اخبار اختصاصی

، مسابقه دارت و طناب کشی ویژه بانوان به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران ( سبا ) صبح روز دوشنبه 26مهرماه در پارک ساحلی آستانه اشرفیه  برگزار گردید.

، مسابقه دارت و طناب کشی ویژه بانوان به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران ( سبا ) صبح روز دوشنبه 26مهرماه در پارک ساحلی آستانه اشرفیه برگزار گردید.

1400/07/27
 به مناسبت هفته سلامت روان(24-18مهرماه) با شعار (سلامت روان در جهانی نابرابر) و عناوین روزهای اعلام شده ، برنامه های متنوعی توسط واحد سلامت روان برگزار شد.

به مناسبت هفته سلامت روان(24-18مهرماه) با شعار (سلامت روان در جهانی نابرابر) و عناوین روزهای اعلام شده ، برنامه های متنوعی توسط واحد سلامت روان برگزار شد.

1400/07/26
همایش دوچرخه سواری سفیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی

همایش دوچرخه سواری سفیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی

1400/07/26
آموزش سلامت روان دربحران کرونا و غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان پستان

آموزش سلامت روان دربحران کرونا و غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان پستان

1400/07/25
برگزاری مسابقه تنیس خاکی ویژه بانوان

برگزاری مسابقه تنیس خاکی ویژه بانوان

1400/07/24
برگزاری کمیته درون و برون بخشی هفته ملی سلامت بانوان ایران ( سبا )

برگزاری کمیته درون و برون بخشی هفته ملی سلامت بانوان ایران ( سبا )

1400/07/21
واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال در شهرستان آستانه اشرفیه

واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال در شهرستان آستانه اشرفیه

1400/07/17
برگزاری کمیته هماهنگی  بین بخشی و درون بخشی تسریع واکسیناسیون کووید-19 دانش آموزان  12تا18 سال شهرستان آستانه اشرفیه

برگزاری کمیته هماهنگی بین بخشی و درون بخشی تسریع واکسیناسیون کووید-19 دانش آموزان 12تا18 سال شهرستان آستانه اشرفیه

1400/07/14
بازدید از سرای سالمندان بمناسبت هفته سالمند

بازدید از سرای سالمندان بمناسبت هفته سالمند

1400/07/12
ویزیت ،مشاوره ومراقبت سالمندان در هفته سالمنددر کمیته امداد شهرستان استانه اشرفیه

ویزیت ،مشاوره ومراقبت سالمندان در هفته سالمنددر کمیته امداد شهرستان استانه اشرفیه

1400/07/12
برگزاری همایش پیاده روی و تمرینات ورزشی به مناسبت هفته ملی سالمند

برگزاری همایش پیاده روی و تمرینات ورزشی به مناسبت هفته ملی سالمند

1400/07/12
نشست با فرمانار محترم آستانه اشرفیه وروسای ادارات در هفته سالمند

نشست با فرمانار محترم آستانه اشرفیه وروسای ادارات در هفته سالمند

1400/07/11
دیدار کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان و اداره بهزیستی با سالمندان بی بضاعت وناتوان شهرستان آستانه اشرفیه

دیدار کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان و اداره بهزیستی با سالمندان بی بضاعت وناتوان شهرستان آستانه اشرفیه

1400/07/10
برگزاری کمیته درون بخشی و برون بخشی به مناسبت هفته سالمند

برگزاری کمیته درون بخشی و برون بخشی به مناسبت هفته سالمند

1400/07/07
واکسیناسیون کووید-19 دانش آموزان و باز گشایی مدارس و دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس در مدارس نسخه 06:

واکسیناسیون کووید-19 دانش آموزان و باز گشایی مدارس و دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس در مدارس نسخه 06:

1400/07/06
برگزاری کارگاه آموزشی ابزار غربالگری تکامل ASQ_3  و ASQ_SE2 برای ارائه دهندگان خدمت(پزشکان ,مراقبین سلامت)

برگزاری کارگاه آموزشی ابزار غربالگری تکامل ASQ_3 و ASQ_SE2 برای ارائه دهندگان خدمت(پزشکان ,مراقبین سلامت)

1400/06/30
جلسه هم اندیشی در خصوص رفع چالشهای مراقبتی و تشکیل گروههای حمایتی و مراقبتی و معیشتی سالمندان پرخطر و بسیار پرخطر

جلسه هم اندیشی در خصوص رفع چالشهای مراقبتی و تشکیل گروههای حمایتی و مراقبتی و معیشتی سالمندان پرخطر و بسیار پرخطر

1400/06/30
بازدید استاندار گیلان از مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهرستان اشرفیه

بازدید استاندار گیلان از مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهرستان اشرفیه

1400/06/25
آرشیو
آرشیو
آرشیو