آدرس: آستانه اشرفیه- خیابان امام خمینی- روبروی پاساژ شاهوی-شبکه و مرکز بهداشت و درمان آستانه اشرفیه

4441813765 :کد پستی

شماره های تماس: 42123048-42123057

فکس: 42122122-013

 

 

واحد

مسئول واحد

شماره تماس مستقیم

داخلی

مدیر شبکه بهداشت و درمان

دکتر محمدرضا محدث

42126130

218

رییس مرکز بهداشت و درمان

دکتر مجید طالب پور

42126130

218

مسئول دفتر ریاست

ذکریا دادرس

42126130

218

آزمایشگاه

فریبرز محجوبی اصیل

---------

238

کارشناس آموزش بهداشت

نیر ساغری

---------

237

رییس امور عمومی

علی نوروزی

42123112

220

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

خدیجه غیاث طبری

42124923

203

کارشناس مسئول بهداشت خانواده

دکتر شبنم پی سخن

---------

229

کارشناس مسئول بهداشت روان

شیرین قربان پور

---------

225

کارشناس مسئول بهداشت مدارس

ثریا زاهدی

---------

225

کارشناس مسئول بهداشت محیط

حبیب الله نخچی

42136616

208

کارشناس مسئول پیشگیری از بیماری ها

دکتر مبلغ ناصری

42136618

211

مدیر آموزشگاه بهورزی

ماندانا حیرتی مقدم

42126130

228

کارشناس تغذیه

فائزه لطف پور

---------

224

مسئول حراست

محمدرضا شعبان زاده

42121370

202

کارشناس دارویی

دکتر مرجان تقوی

42124923

212

مسئول دبیرخانه

طاهره نیکونژاد

---------

236

کارشناس نظارت بر درمان

شیرین جاور

42124923

212

کارشناس بهداشت دهان و دندان

دکتر سید محمد شوریده

42124923

212

کارشناس مسئول روابط عمومی

رقیه اصغری دریاسری

42124923

202

کارشناس مسئول گسترش

شیوا بابانژاد

42133343

222

کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی

رقیه اصغری دریاسری

42124923

203

کارشناس مسئول IT

هادی عباسپور

---------

226

مسئول امور مالی

سید حمید سعادت

42125011

220

مسئول کارگزینی

مریم نیکجو

42136617

219

مسئول بایگانی پرسنلی

ذبیح الله میرزایی

---------

219

مسئول انبار ملزومات

رضا فتحی پور

---------

214

کارپرداز

حمید رحیم زاده

---------

214

نگهبانی

------

---------

216

مسئول نقلیه

محمدرضا رمضان پور

---------

235

 آستانه اشرفیه - خیابان امام خمینی (ره) - روبه روی پاساژ پارادایس - شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه

شماره تماس: 42126031 - 42123057- 42123048 - 42124921 با پیش شماره 013 

شماره فاکس: 01342122122

کد پستی: 13765-44418 

 

Email: behdasht_astan@gilan.dolat.ir 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400