رئوس برنامه های اجرایی واحد گسترش:

1- برنامه پزشک خانواده
2- طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان
3- تعمیرات واحدهای ارائه خدمات
4- تجهیز واحدهای ارائه خدمات
5- برنامه رابطین سلامت
6- برنامه جلب مشارکت های مردمی (خیرین سلامت)
7- برنامه ثبت مرگ و میر
8- برنامه پیشگیری از تنبلی چشم کودکان زیر 6 سال
9- اجرای طرح تحول نظام سلامت
10- اجرای سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) به صورت آموزش ونظارت بر ثبت خدمات در سامانه 11- اجرای برنامه فرابر (ابزار یکپارچه سازی دانش آماری و اطلاعاتی سازمانی)
12- سایر فعالیت های جاری


آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400